Ποιότητα


Διαθέτουμε όλες τις προδιαγραφές κατασκευής και λειτουργίας που απαιτούνται για την διατήρηση της οξύτητας του ελαιόλαδου πάντα χαμηλά και τα ποιοτικά του χαρακτηριστικά πάντα ψηλά.

Το υπερσύγχρονο ελαιοτριβείο μας κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές με πλήρη παραγωγικό και ποιοτικό έλεγχο μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια.

Αβαθμίστηκε το 2011 γεγονός που επέτρεψε στους εξειδικευμένους κατασκευαστές να ενσωματώσουν τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα των μηχανημάτων ελαιοπαραγωγής αλλά και των ίδιων των εγκαταστάσεων, καθώς ο τρόπος οργάνωσης και κατασκευής του ελαιοτριβείου και οι συνολικές παραγωγικές συνθήκες επηρεάζουν την ποιότητα του ελαιόλαδου.

Ο αποτελεσματικός συνδυασμός τεχνολογίας και μεθοδολογίας που ακολουθούμε εγγυάται ελαιόλαδο κορυφαίας κατηγορίας.